Mesafeli Satış Sözleşmesi

MESAFELİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ

Madde 1- Taraflar

1.1. Satıcı

Abdullah Murat Çelik (Bundan böyle "Alo Diyet" olarak anılacaktır)

Büyükdere Mah. Akçakavak Sk. 2/1A Odunpazarı/Eskişehir VD – 2350592068


1.2. Alıcı

Alo Diyet’e ait  (www.alodiyet.net) internet sitesinden elektronik ortamda gıda maddeleri satın alan kişidir.

Madde 2- Konu

İşbu sözleşmenin konusu, Alıcı’nın Satıcı’ya ait  (www.alodiyet.net) internet sitesinden elektronik ortamda siparişini yaptığı aşağıda özellikleri ve ücreti belirtilen gıda ürününün satışı ve teslimi ile ilgili olarak 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun ve Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği hükümleri gereğince tarafların hak ve yükümlülüklerinin saptanmasıdır.

Alıcı, satıcının isim, ünvan, açık adres, telefon ve diğer erişim bilgileri, internet sitesinde yayınlanan satışa konu gıda/yemek paketlerinin temel nitelikleri, vergiler dahil olmak üzere satış fiyatı, ödeme sekli, teslimat koşulları ve masrafları vs. satışa konu yemek paketleri ile ilgili tüm ön bilgileri, şikayet ve itirazlarını iletebilecekleri resmi makamlar vs. konusunda açık, anlaşılır ve internet ortamına uygun şekilde satıcı tarafından bilgilendirildiğini, bu ön bilgileri elektronik ortamda teyit ettiğini ve sonrasında mal sipariş verdiğini iş bu sözleşme hükümlerince kabul ve beyan eder.

(www.alodiyet.net) sitesinde yer alan ön bilgilendirme ve alıcı tarafından verilen sipariş üzerine düzenlenen fatura iş bu sözleşmenin ayrılmaz parçalarıdır.

Madde 3- Alo Diyet Yemek Paketleri / Gıda Ürünleri

Satıcı, Alıcı’nın hastalık veya gıda alerjisi gibi nedenlerle karşılaşılabileceği sağlık problemlerinden ve belirlediği hedefe ulaşamamasından sorumlu değildir. İlgili ürün kullanımından önce hekiminize danışınız.

Madde 4- Sipariş/Ödeme Prosedürü

(www.alodiyet.net) sitesinde alışveriş sepetine eklenen gıda ürünlerinin KDV dahil tutarı  Alıcı tarafından onaylandıktan sonra işleme alınır ve siparişler sevk edilmeden önce Alıcı'ya sipariş onay maili gönderilir.

Süreçteki herhangi bir aksama durumu ya da kredi kartı ile ilgili ortaya çıkabilecek problemler Alıcıya siparişte belirttiği telefon/faks/e-mail yollarından biri veya bir kaçı kullanılmak sureti ile bildirilir. Gerekirse alıcıdan bankası ile görüşmesi istenebilir. Siparişlerin işleme alınma zamanı, siparişin verildiği an değil, kredi kartı hesabından gerekli tahsilatın yapıldığı ya da havalenin satıcı hesaplarına ulaştığının belirlendiği andır.

Sözleşme konusu gıda ürünü/yemek paketinin teslim yükümlülüğünün yerine getirilmesinin herhangi bir nedenle imkânsızlaştığı hâllerde Alıcı bu durumdan haberdar edilerek ödemiş olduğu toplam bedel ve varsa onu borç altına sokan her türlü belge en geç ondört gün içinde kendisine iade edilerek sözleşme iptal edilir. Böyle bir durumda Alıcı'nın Satıcı'dan ilave herhangi bir maddi ve manevi zarar talebi olmayacaktır. 

Ürün bedeli, Alıcı’nın seçtiği gıda paketine, öğün alternatifine ve satın alınan öğün gün sayısına göre sözleşme tarihinde Satıcı'nın (www.alodiyet.net) internet sitesinde ilan edilen bedeldir.

Satıcı ürün fiyatlarını değiştirme hakkına sahiptir. Alıcı'nın sözleşmenin sona ermesinden sonra yeniden siparişte bulunması halinde güncel tarife geçerli olacaktır.

(www.alodiyet.net) internet sitesinde ilan edilen bedel, sadece günlük paketlerdeki gıda ürünleri ve bunların teslimi içindir.  Ödemeler kredi kartı ile yapılır.

(www.alodiyet.net) ’de, internet ortamında kredi kartı bilgilerini kullanmak istemeyen Alıcı'lara banka hesabına havale ile sipariş imkanı sunulmuştur. Havale veya EFT yapılmış ise bedelin banka hesabına geçme tarihi dikkate alınacaktır. Havale veya EFT işleminde “Gönderen Bilgileri”nin Fatura Bilgileri ile aynı olması ve sipariş numarasının yazılması gereklidir. 

Ürünün tesliminden sonra Alıcı’ya ait kredi kartının yetkisiz kişilerce haksız veya hukuka aykırı olarak kullanılması nedeni ile ilgili banka veya finans kuruluşun ürün bedelini Satıcı’ya ödememesi halinde, Alıcı ürün bedelinden sorumludur.

Madde 5- Ürünlerin Teslimi

Alo Diyet yemek paketleri Eskişehir il sınırları dâhilinde ve (www.alodiyet.net) sitesinde yayınlanan Türkiye sınırlarındaki illere Alıcı tarafından bildirilen adrese teslim edilir. Ürün teslimine, ürün bedellerinin tam olarak ödemesini takip eden iş gününden sonra başlanır.

Satıcı, kendisine ulaşan siparişe ilişkin bilgilerini Alıcı’ya e-posta yolu ile teyit edecektir. Sipariş teyit bilgisini alan  Alıcı, Satıcı’nın sistemde yapılan düzenlemeler ve sipariş bilgileriyle ilgi olarak e-posta yoluyla yapacağı bildirimleri kontrol etmek ve hata var ise bunların düzeltilmesini talep etmekle sorumludur.

Resmi tatil ve bayram günlerinde teslimat yapılmaz.

Satıcı, 2 iş günü öncesinden Alıcı'ya haber vermek koşuluyla üretim birimlerinin bakımı gibi zorunlu nedenlerle bazı günlerde servis vermeme (teslimat yapmama) hakkına sahiptir. Bundan başka, olumsuz hava koşulların ulaşımı aksatması halinde Satıcı teslimatı bu durumun ortadan kalkmasına kadar erteleme hakkı bulunmaktadır. Alıcı, bu gibi nedenlerle herhangi bir talepte ve şikâyette bulunmayacağını peşinen kabul ve taahhüt eder.

Kurye, Alıcı’nın belirlediği zaman diliminde ve adreste Alıcı’ya veya Alıcı’nın paketi teslim almaya yetkili kıldığı kişiye ulaşamazsa, 5 dakikalık bekleme süresinden sonra gıda paketini Alo Diyet 'e geri götürecektir. Alıcı’nın teslimat adresinde hazır bulunmaması nedeniyle Satıcı'ya iade edilen paketler, söz konusu gün içinde saat 18.00’a kadar Alıcı’nın kendi imkânlarıyla teslim almasına hazır halde Satıcı'nın mutfağında sağlıklı koşullarda muhafaza edilir. Satıcı, bu süre içerisinde alınmayan paketlerin muhafazasından sorumlu değildir. Alıcı, bu gibi durumlarda paketi almış kabul edileceğini ve Satıcı’dan bundan ötürü hiç bir talepte bulunmayacağını kabul ve taahhüt eder.

Alıcı, teslimattaki olası gecikmeleri, teslimat saat diliminin bitmesini takiben en geç 30 dakika içerisinde (iletisim@alodiyet.net) e-mail adresi kullanılmak sureti ile bildirmekle yükümlüdür. Aksi halde Satıcı teslimdeki gecikmeden sorumlu olmayacaktır.

Trafik kazası veya trafikteki aşırı yoğunluklar gibi elde olmayan nedenlerle paketin tesliminde gecikme olması halinde Alıcı dilerse teslimatın teslimat bölgesi dâhilinde istediği başka bir adrese gerçekleştirilmesini talep edebilir. Ancak gecikmenin 2 saati aşması durumunda Alıcı, en geç 6 ay içerisinde dilediği bir günde kullanmak üzere o günkü teslimatı erteleyebilir.

Teslimat ve fatura adreslerinin farklı olması halinde Alıcı bu durumu Satıcı’ya siparişi sırasında bildirmek durumundadır.

Paketlerde ürün eksiği olması, paketin ezik veya ambalajların açık olması gibi herhangi bir sorunla karşılaşması halinde Alıcı, kuryeye mutlaka bu hususta tutanak tutturmakla yükümlüdür. Bu şekilde tutanak tutulması halinde yapılacak incelemede üründeki sorunun Satıcı’dan kaynaklandığının tespitinde, öncelikle imkân dâhilindeyse aynı gün yeni bir ürün paketi Alıcı’ya servis alanı dâhilinde dilediği bir adreste teslim edilecek, bunun mümkün olmaması durumunda ise, Alıcı, günlük paket hakkını 6 ay içerisinde dilediği herhangi bir günde kullanabilecektir.

Adres bilgilerindeki yanlışlık ve eksiklik olması halinde, ya da bazı sosyal olaylar ve doğal afetler gibi durumlarda belirtilen gün süresinde sarkma olabilir. Bu sarkmalardan dolayı Alıcı Satıcı'ya herhangi bir sorumluluk yükleyemez. Ürün, Alıcı’dan başka bir kişiye teslim edilecek ise, teslim edilecek kişinin teslimatı kabul etmemesinden Satıcı sorumlu değildir.

Satıcı, Alıcı’nın (www.alodiyet.net) internet sitesinden veya telefon ile vermiş olduğu bilgilerin gerçek olmadığını tespit eder ise, siparişi durdurma hakkına sahiptir.

Madde 6- Gıda Ürünlerinin Muhafazası ve Tüketimi

Gıda ürünleri / yemek paketleri sağlıklı ve özel hijyen koşullarında, koruyucu katkı maddeleri kullanılmadan günlük taze doğal gıdalar kullanılarak hazırlanmaktadır. Teslim edilen yemek paketlerinin teslimattan sonra uygun koşul ve ortamda muhafaza etmek Alıcı’nın sorumluluğundadır. Alıcı ürün öğünlerini buzdolabında muhafaza etmek, talimatlarına uygun olarak ısıtmak ve teslim aldığı kutunun üzerinde yazan tarihte tüketmek durumundadır. Aksi takdirde ortaya çıkabilecek sorunlardan Satıcı sorumlu değildir.

Madde 7- Cayma Hakkının Mümkün Olmaması - Kullanımı Erteleme

Alıcının istekleri ve/veya açıkça onun kişisel ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanan gıda ürünleri için cayma hakkı söz konusu değildir.

Alıcı, en az 2 işgünü öncesinden (iletisim@alodiyet.net) e-mail adresine bildirmek kaydıyla satın aldığı paketin kullanımını erteleme talebinde bulunabilir.  Satıcı'nın bu talebi onaylaması halinde Alıcı 6 ay içinde paketi kullanabilecektir.

Satıcı, teknik sebeplerle eline ulaşmayan Alıcı taleplerinin karşılanmasından sorumlu değildir.

Madde 8- Satıcı'nın Hak ve Yükümlülükleri

8.1. Satıcı, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun ve Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği hükümleri uyarınca sözleşmede kendisine yüklenen edimleri mücbir haller dışında yerine getirmeyi kabul ve taahhüt eder.

8.2. 18 (on sekiz) yaşından küçük kişiler (www.alodiyet.net) ’den alışveriş yapamaz. Satıcı, Alıcı'nın sözleşmede belirttiği yaşının doğru olduğunu esas alacaktır. Ancak Alıcı'nın doğum tarihi / yaş bilgilerini yanlış yazmasından dolayı Satıcı'ya herhangi bir sorumluluk yüklenemez.

8.3. Sistem hatalarından meydana gelen fiyat yanlışlıklarından Satıcı sorumlu değildir. Buna istinaden Satıcı, internet sitesindeki sistemden, dizayndan veya yasadışı yollarla internet sitesine yapılabilecek müdahaleler sebebiyle ortaya çıkabilecek tanıtım, fiyat hatalarından sorumlu değildir. Sistem hatalarına dayalı olarak Alıcı, Satıcı'dan hak iddiasında bulunamaz. 

8.4. (www.alodiyet.net) den kredi kartı ya da banka havalesi ile alışveriş yapılabilir. Sipariş tarihinden itibaren bir hafta içinde havalesi yapılmayan siparişler iptal edilir. Siparişlerin işleme alınma zamanı, siparişin verildiği an değil, kredi kartı hesabından gerekli tahsilatın yapıldığı ya da havalenin (EFT’nin) banka hesaplarına ulaştığı belirlenen andır. Ödemeli gönderi ya da posta çeki gibi yöntemler kabul edilmez.

Madde 9- Alıcı'nın Hak ve Yükümlülükleri

9.1. Alıcı, sözleşmede kendisine yüklenen edimleri mücbir sebepler dışında eksiksiz yerine getirmeyi kabul ve taahhüt eder.

9.2. Alıcı, sipariş vermekle birlikte iş sözleşme hükümlerini kabul etmiş sayıldığını ve sözleşmede belirtilen ödeme şekline uygun ödemeyi yapacağını kabul ve taahhüt eder.

9.3. Alıcı, (www.alodiyet.net) internet sitesinden satıcının isim, unvan, açık adres, telefon ve diğer erişim bilgileri, satışa konu malın temel nitelikleri, vergiler dahil olmak üzere satış fiyatı, ödeme sekli, teslimat koşulları ve masrafları vs. satışa konu mal ile ilgili tüm ön bilgileri, şikayet ve itirazlarını iletebilecekleri resmi makamlar vs. konusunda açık, anlaşılır ve internet ortamına uygun şekilde bilgi sahibi olduğunu bu ön bilgileri elektronik ortamda teyit ettiğini kabul ve beyan eder. 

9.4. Alıcı, (www.alodiyet.net) internet sitesinden verilen tüm siparişlerin kişisel kullanım amaçlı olduğunu, bunların tekrar satış amaçlı olmadığını kabul ederler.


Madde 10- Gizlilik- Mesafeli Satış Sözleşmesi

Alıcı tarafından iş bu sözleşmede belirtilen bilgiler ile ödeme yapmak amacı ile Satıcı'ya bildirdiği bilgiler satıcı tarafından 3. şahıslarla paylaşılmayacaktır.
Satıcı bu bilgileri sadece idari/ yasal zorunluluğun mevcudiyeti çerçevesinde açıklayabilecektir. Araştırma ehliyeti belgelenmiş her türlü adli soruşturma dahilinde Satıcı kendisinden istenen bilgiyi elinde bulunduruyorsa ilgili makama sağlayabilir.

Kredi Kartı bilgileri kesinlikle saklanmaz, kredi kartı bilgileri sadece tahsilat işlemi sırasında ilgili bankalara güvenli bir şekilde iletilerek provizyon alınması için kullanılır ve provizyon sonrası sistemden silinir.

Alıcı'ya ait e-posta adresi, posta adresi ve telefon gibi bilgiler yalnızca satıcı tarafından standart ürün teslim ve bilgilendirme prosedürleri için kullanılır. Bazı dönemlerde kampanya bilgileri, yeni ürünler hakkında bilgiler, promosyon bilgileri Alıcı'ya onayı sonrasında gönderilebilir. 

Madde 11 - Sözleşmenin Feshi:

Alıcı, ürünleri teslim almaktan imtina etmesi, sözleşmeden vazgeçmesi veya sözleşmeyi haklı nedeni olmaksızın tek yanlı olarak feshetmesi halinde Satıcı’dan hiç bir talepte bulunmayacağını, teslim almaktan vazgeçtiği/imtina ettiği veya sözleşmeyi tek yanlı olarak feshettiği için teslim edilmeyen ürün bedellerinin kısmen dahi olsa iadesini istemeyeceğini kabul ve taahhüt etmektedir.

Madde 12- Uyuşmazlık Durumunda Yetkili Mahkeme ve İcra Daireleri

İşbu sözleşmenin uygulanmasından kaynaklanan uyuşmazlıkların hallinde, Satıcı 'nın telefon ses kaydı, bilgisayar, internet ve elektronik ortam kayıtları delil olarak kabul edilecek olup; Bakanlık tarafından ilan edilen değere kadar Tüketici Hakem Heyetleri ile Alıcı’nın veya Satıcı’nın yerleşim yerindeki Tüketici Mahkemeleri yetkilidir.

Siparişin gerçekleşmesi durumunda Alıcı işbu sözleşmenin tüm koşullarını kabul etmiş sayılır.